Pri objednávke reziva na krov v letných mesiacoch poskytneme mimoriadne zľavy

Dosky šalovacie hr.25mm, dl.2m v cene 140,00 EUR/m3
Dosky na záklop 25mm 1.trieda dľ.3-6m 165 EUR/m3
Koly do rajčín 2m a 1,50m drevené 0,25 EUR/1bm