Pri objednávke reziva na krov v letných mesiacoch poskytneme mimoriadne zľavy

Dosky šalovacie hr.25mm, dl.2m v cene 140,00 EUR/m3