Píla RETAG-B poskytuje dodatočné služby:

  • dodatočné dopílenie potrebných prvkov krovu a stropu v ľubovoľných rozmeroch do 12 hodín
  • montáže krovov a krytiny 
  • dodávky krovov na kľúč renomovaným strechárskym firmám
  • impregnácia reziva podľa požiadavky zákazníka
  • poradenská činnosť, zameriavanie krovov a drevených stropov bezplatne
  • dovoz a vykládka reziva hydraulickou rukou
  • dodávka a odvoz palivového dreva a pilín